صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
معـــرفي

 

 

منشور اخلاقي :
 
رعايت اخلاق انساني و حرفه اي.
 صداقت ؛ در مراودات، مشاوره ها و خدماتي كه مي دهيم.
 تعهد ؛ آنچه ميگوييم را عمل كنيم. و فراتر از عمل حرف نزنيم.
 دوستي و رفاقت؛ دوستي و هدف مشترك رسيدن به بهترين براي طرفين .
احترام ؛ به همه اساتيد و موسسات و ساير همكاران، چرا كه  رقابت سالم را فداي سودآوري نميكنيم.
 
 
اميرحسام بهروز
  
 مدرس
مشاور پياده سازي فرآيندهاي سازماني
مشاور پروژه هاي طراحي و تدوين  استراتژي
  مشاور آموزشي كنكور كارشناسي ارشد و دكتري
 
سوابق تحصيلي:
 
 
دانشجوي دكتري  سياستگذاري و خط مشي گذاري عمومي دانشگاه تهران
  پذيرفته شده رتبه برتر دكتري مديريت دانشگاه تهران
  رتبه2كنكور كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA
  رتبه برتر كنكور كارشناسي ارشد مجموعه مديريت
  كارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك - دانشگاه تهران
  كارشناسي مهندسي صنايع   باهنر كرمان- فردوسي مشهد
 
افتخارات و تجربيات :
  
  عضو رسمي بنياد ملي نخبگان جمهوري اسلامي ايران
عضو رسمي باشگاه پژوهشگران و نخبگان ايران
دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1393
دانشجوي نمونه كشوري - سال1392
دانشجوي نمونه دانشگاه تهران - سال1392
 جوان نخبه علمي برتر جشنواره حضرت علي اكبر - سال 1392
  پژوهشگر برتر دانشكده مديريت  دانشگاه تهران 1392
  دانشجوي نمونه  دانشگاه تهران  سال 1391
  دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1391
  مديرمسئول برتر نشريه علمي تخصصي -دومين جشنواره ملي حركت وزارت علوم  -سال1388
  تلاشگر علمي دانشجويي برتر كشور اولين جشنواره ملي حركت وزارت علوم- سال1387
  مسئول وعضوشوراي سياستگذاري نشريه مهندسي صنايع(عرصه)-دانشگاه فردوسي مشهد
 دبير انجمن علمي – دانشجويي مهندسي صنايع - دانشگاه باهنر كرمان
 
 
عضويت ها در مجامع و انجمن ها
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت دولتي ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت بازرگاني ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت فناوري ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت راهبردي (استرانژيك) ايران
عضو رسمي–  انجمن علوم مديريت ايران
عضورسمي –  انجمن مديريت اجرايي  ايران
 
تاليفات:
 
 
استعدادتحصيلي دكتري علوم انساني  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري علوم پايه  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري فني و مهندسي شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
دانش مسائل روز مديريتي   اشراقي-بهروز-درگاهي انتشارات نگاه دانش
  محموعه كنكور سراسري  مديريت اجرايي دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 محموعه مديريت اجرايي دانشگاه آزاد دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 

 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز