صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
معـــرفي

 

 

منشور اخلاقي :
 رعايت اخلاق انساني و حرفه اي.
 صداقت ؛ در مراودات، مشاوره ها و خدماتي كه مي دهيم.
 تعهد ؛ آنچه ميگوييم را عمل كنيم. و فراتر از عمل حرف نزنيم.
 دوستي و رفاقت؛ دوستي و هدف مشترك رسيدن به بهترين براي طرفين .
احترام ؛ به همه اساتيد و موسسات و ساير همكاران، چرا كه  رقابت سالم را فداي سودآوري نميكنيم.
 
 
اميرحسام بهروز
  
 

 

سوابق تحصيلي:
 
 
   دكتري مديريت  سياستگذاري و خط مشي گذاري دولتي دانشگاه تهران
   كارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك - دانشگاه تهران
  كارشناسي مهندسي صنايع   باهنر كرمان- فردوسي مشهد
 
 
افتخارات و تجربيات :
    عضو رسمي بنياد ملي نخبگان جمهوري اسلامي ايران
عضو رسمي باشگاه پژوهشگران و نخبگان ايران
دانشجوي نمونه كشوي - جمهوري اسلامي ايران - سال1392
 پذيرفته شده رتبه برتر دكتري مديريت دانشگاه تهران
  رتبه2كنكور كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA
  رتبه برتر كنكور كارشناسي ارشد مجموعه مديريت

رسانه برتريازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مقام دوم - وبسايت برتر كشور- ششمين جشنواره وب ايران

وب نوشت برتر دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران- مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1393
دانشجوي نمونه دانشگاه تهران - سال1392
 جوان نخبه علمي برتر جشنواره حضرت علي اكبر - سال 1392
  پژوهشگر برتر دانشكده مديريت  دانشگاه تهران 1392
  دانشجوي نمونه  دانشگاه تهران  سال 1391
  دانشجوي نمونه  دانشكده مديريت دانشگاه تهران سال1391
  مديرمسئول برتر نشريه علمي تخصصي -دومين جشنواره ملي حركت وزارت علوم  -سال1388
  تلاشگر علمي دانشجويي برتر كشور اولين جشنواره ملي حركت وزارت علوم- سال1387
  مسئول وعضوشوراي سياستگذاري نشريه مهندسي صنايع(عرصه)-دانشگاه فردوسي مشهد
 دبير انجمن علمي – دانشجويي مهندسي صنايع - دانشگاه باهنر كرمان
 
 
عضويت ها در مجامع و انجمن ها
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت دولتي ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت بازرگاني ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت فناوري ايران
عضو پيوسته رسمي –  انجمن مديريت راهبردي (استرانژيك) ايران
عضو رسمي–  انجمن علوم مديريت ايران
عضورسمي –  انجمن مديريت اجرايي  ايران
 
 
تاليفات:
 مباني و نظريه هاي مديريت دولتي            اميرحسام بهروز

مباني و نظريه هاي خط مشي گذاري         اميرحسام بهروز

 مجموعه مطالعات و گزارش‌هاي رصد، پايش و آينده نگري علم، فناوري و نوآوري          شوراي عالي انقلاب فرهنگي

دانشگاه حكمت بنيان     شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 استعدادتحصيلي دكتري علوم انساني  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري علوم پايه  شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
استعدادتحصيلي دكتري فني و مهندسي شركت تعاوني سازمان سنجش آموزش كشور
دانش مسائل روز مديريتي   اشراقي-بهروز-درگاهي انتشارات نگاه دانش
  محموعه كنكور سراسري  مديريت اجرايي دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 محموعه مديريت اجرايي دانشگاه آزاد دكترسيدجوادين، دكترنظري، دكتر اشراقي ، ....و بهروز
 

فعاليت هاي  اجرايي علمي :

رديف

سمت

1

ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري IRAMIT 

   

3

دبيركميته راهبري كنفرانس مديريت دولتي و خط مشي گذاري-دانشگاه تهران

4

عضو كميته راهبري كنفرانس مديريت اجرايي – دانشگاه تهران

5

معاونت اجرايي و همكاريها انجمن مديريت فناوري ايران

6

مسئول وعضوشوراي سياستگذاري نشريه مهندسي صنايع-دانشگاه فردوسي مشهد

7

نماينده دانشگاه در حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي

8

دبير انجمن علمي – دانشجويي دانشگاه باهنر كرمان

9

مدير مسئول نشريه علمي – تخصصي صنا

10

مدير اجرايي - مالي نشريه علمي – تخصصي صنا

 

داوري مجلات و كنفرانس ها

رديف

فعاليت

 

مجله

انتشار Index

1

داور

 

مجله ايراني مطالعات مديريت

 

Iranian Journal of Management Studies (IJMS

ISI(تامسون رويترز)

Islamic World Science Citation Center (ISC)

2

داور

5th International Conference on Management of Technology

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري

Islamic World Science Citation Center (ISC)

3

داور

كنفرانس ملي مديريت دولتي ايران

Islamic World Science Citation Center (ISC)

4

داور

كنفرانس ملي مديريت اجرايي ايران

Islamic World Science Citation Center (ISC)

5

داور

فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت توسعه فناوري

http://jtdm.irost.ir/

6

داور

فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت دولتي

https://jipa.ut.ac.ir

7

داور

كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين حسابداري و مديريت در هزاره سوم

http://www.manageaccount2017.com/fa/

8

داور

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين علوم انساني در قرن 21

http://conf.isc.gov.ir/nah21

9

داور

پنجمين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين

 

10

داور

6th International Conference on Management of Technology

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري

Islamic World Science Citation Center (ISC)

11

داور

دهمين جشنواره ملي حركت

وزارت علوم

12

ارزياب

جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري IRAMIT

انجمن مديريت فناوري ايران

13 داور فصلنامه سياست نامه علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف
14 داور مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي مركز بررسي هاي استراتژيك

 

  

سوابق سخنراني (كارگاه/همايش)

رديف

موضوع

ميزبان/نهاد

1

روش هاي تامين مالي و جذب سرمايه علم، فناوري و نوآوري

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

2

فرصت هاي سرمايه گذاري در زيست بوم علم و فناوري ايران

همايش فرصت هاي سرمايه گذاري ايران KISHINVEX

3

آشنايي با زيست بوم علم، فناوري و نوآوري

پارك هاي علم و فناوري

4

آشنايي با روش هاي تامين مالي براي طرح هاي فناورانه

پارك هاي علم و فناوري -  دانشگاه ها

5

مباني و مدل هاي سياستگذاري (خط مشي‌گذاري)

دانشگاهها- انديكشده ها

 

فعاليت هاي  نشر اطلاع رساني:

رديف

نام وبسايت

آدرس

1

وبسايت شخصي

www.amirbehrooz.ir

2

پايگاه خبري ديده بان خط مشي ايران

www.ipwna.ir

3

شفافيت ايراني

www.irtransparency.ir

4

خط مشي گذاري (سياستگذاري) ايراني

www.irpublicpolicy.ir

5

مرجع دكتري مديريت

www.phd-management.ir

6

مرجع مديريت اجرايي

www.ejrai.ir

7

رسانه ديده بان سياستگذاري ايران

Telegram.me/ipwna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز