صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
خبــــرها
  » مديريت   » دكتري مديريت ومالي   » مشاوره   » شخصي
  » كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA   » كارشناسي ارشد مديريت   » آموزشي   » مهندسي صنايع
  » جالبناك
 
»»»» ليست خبرها ««««
 
تكميل ظرفيت مديريت اجرايي و MBA كنكور كارشناسي ارشد سراسري سال 1392 1392/07/25 12:38:18

 

 

كدرشته محلهاي تكميل ظرفيت مديريت اجرايي و MBA
كنكور كارشناسي ارشد سراسري سال 1392
 
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1392 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي ‌مندرج‌ در جداول‌ ذيل‌ پس از اعلام نتايج، علاوه‌ بر ظرفيت‌هاي‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي ‌انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي (شماره ‌2)، براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ نموده‌اند و همچنين بعضي از مؤسسات آموزش عالي تقاضاي تكميل ظرفيت در برخي از كدرشته محل‌هاي خود را دارند، لذا داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام و در جلسه امتحاني حاضر بوده و با توجه به كارنامه نتايج اوليه داراي نمره كل بزرگتر يا مساوي يك مي‌باشند، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه‌ها، برگ راهنماي آزمون مذكور و اين اطلاعيه مي‌توانند از تاريخ 22/7/92 الي 28/7/92 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس كارنامه نتايج اوليه آزمون در رشته و گرايش مربوط، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود از كدرشته‌هاي امتحاني مربوط اقدام نمايند.
الف) موارد قابل‌ توجه‌:  
1‌-
گـزينش‌ نهـايي‌ در هر يك‌ از كدرشته‌‌ محل‌هاي تحصيلي‌ اعلام شده در اين اطلاعيه، مطابق‌ شرايط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌هاي‌ راهنماي شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات ‌تكميلي‌ (دوره‌‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1392 انجام‌ خواهد شد.
2‌-‌
آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ در يكي‌ از كدرشته‌ محل‌هاي‌ تحصيلي‌ بورسيه‌ و يا داراي‌ شرايط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند.
3-
با توجه به تصميمات اتخاذ شده، مصاحبه در دوره‌هاي پرديس خودگردان و مجازي حذف شده است و پذيرش داوطلبان بر اساس نمرات اكتسابي صورت مي‌پذيرد.
4-
چنانچه‌ هر يك ‌از داوطلبان كه ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان اعلام ‌گرديده‌ (به‌ غير از كدرشته محل‌هاي‌ بورسيه‌ وكدرشته‌ محل‌هاي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ كه‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شركت‌ ندارند) در رديف‌ پذيرفته‌شدگان‌ هر يك ‌از كدرشته‌ محل‌هاي اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولي‌ قبلي ‌آنان‌ (قبولي‌ اعلام‌ شده‌ قبلي) «كان‌ لم‌ يكن»‌ تلقي‌ مي‌گردد و بايد براي‌ ادامه ‌تحصيل‌ به‌ محل‌ قبولي‌ جديد مراجعه‌ نمايند. لذا به‌ پذيرفته‌شدگان‌ تأكيد مي‌شود در انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه دقت‌ كافي‌ مبذول‌ دارند، در غير اينصورت‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
5-
نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه بسته به امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، در اولين نيمسال تحصيلي ممكن خواهد بود.
6-
در آن‌ دسته‌ از كدرشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ ظرفيت‌ اعلام‌ شده‌ جديد بيش‌ از يك‌ محل‌ تحصيل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمايل ‌مي‌‌توانند با توجه به مندرجات كارنامه، كليه‌ كدرشته‌ محل‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را (حداكثر تا 20 كدرشته محل)به ترتيب‌ اولويت، انتخاب‌ نمايند.
7-
هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ كدرشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود كه‌ در آزمون كدرشته‌ امتحاني‌ مربوط شركت‌ كرده‌ و براساس كارنامه نتايج اوليه در آن رشته و گرايش مربوط داراي نمره كل بزرگتر يا مساوي يك مي‌باشد.
8-
كدرشته محل‌هاي مربوط به رشته‌هاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي اين اطلاعيه را منحصراً داوطلباني كه قبلاً در آزمون‌هاي عملي و تشريحي شركت نموده‌اند مي‌توانند انتخاب نمايند.
9-
داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام و شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي ‌(دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1392 مي‌باشند، لازم است در زمان ورود به سايت اينترنتي سازمان و انتخاب رشته نسبت به واريز مبلغ 35.000 (سي و پنج هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي اقدام نمايند.

 
ضمناً اضافه مي‌نمايد كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سؤالات در رابطه با اين اطلاعيه از اين تاريخ لغايت 28/7/92 همه روزه به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده پاسخگويــي به سؤالات مي‌باشد، لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند در صورت نياز فقط بـا شماره تلفن‌هاي: 9-88923595-021 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري فرمايند

 
رشته هاي تكميل ظرفيت مديريت  اجرايي(باضرايب گرايش  1)
غيرانتفاعي 15212  سازمان  مديريت  صنعتي غيرانتفاعي
غيرانتفاعي 15213 موسسه غيرانتفاعي  البرز -قزوين
مجازي 15222 دانشگاه   تهران 30 زن  مردشيوه آموزش محور-محل تحصيل  پرديس قم -
مجازي 15224 دانشگاه   تهران 30 زن مرد گرايش   مديريت استراتژيك - شيوه آموزش محور - محل تحصيل   پرد يس قم 
پرديس خودگردان 15226 دانشگاه   تبريز 15
محل تحصيل   پرديس  خودگردان ارس  دانشگاه   تبريز  واقع درشهرجلفا منطقه آزادارس
مجازي 15225 موسسه  غيرانتفاعي  مجازي  فارابي-مهر شهركرج  43  شيوه  آموزش  محور
 
رشته هاي تكميل ظرفيت MBA(باضرايب گرايش 2)
روزانه15254 دانشگاه  شاهرود 4 زن  مرد
روزانه 15442 دانشگاه  صنعتي شريف 8 زن مرد
روزانه 15487 دانشگاه  صنعتي مالك اشتر  9 - مردمحل تحصيل  تهران
نوبت  دوم 15488 دانشگاه  صنعتي مالك اشتر  8 - مردمحل تحصيل  تهران
نوبت  دوم 72127 دانشگاه  صنعتي شريف 35 زن مرد
روزانه 15255 دانشگاه  شاهرود 3 زن و مرد شيوه آموزش محور
نوبت  دوم 15264 دانشگاه  تبريز 3 زن و مرد  گرايش  استراتزي
نوبت  دوم 15280 دانشگاه  شاهرود 6 زنمرد
نوبت  دوم 15281 دانشگاه  شاهرود 1 زن و مرد شيوه آموزش محور
غيرانتفاعي 15290 دانشگاه  علوم وفنون مازندران-بابل(غيرانتفاعي) 3 زن و مرد  باهمكاري دانشگاه  كانپور هندوستان
غيرانتفاعي 15292 موسسه  غيرانتفاعي نبي  اكرم(ص)-تبريز 2 زن و مرد   گرايش   مديريت  بازاريابي
مجازي 15298 دانشگاه  تهران 30 زن و مرد  گرايش  استراتژي-محل تحصيل  پرديس قم-شيوه آموزش محور
مجازي15300 دانشگاه  تهران 30 زن و مرد  گرايش  سيستمهااطلاعاتي مديريت- شيوه آموزش محور- محل تحصيل  پرديس قم
مجازي 15301 دانشگاه  تهران 30 زن و مرد  گرايش  مديريت بازاريابي- شيوه آموزش محور - محل تحصيل پرد يس قم 
مجازي 15302 موسسه  غيرانتفاعي  مجازي  مهرالبرز-تهران 33 زن و مرد شيوه آموزش محور
مجازي 15303 موسسه  غيرانتفاعي مجازي  نورطوبي-تهران 15 زن و مرد  گرايش  استراتژي-شيوه آموزش محور
مجازي 15304 موسسه  غيرانتفاعي  مجازي نورطوبي-تهران 12 زن و مرد  گرايش  مديريتبازاريابي-شيوه آموزش محور
مجازي 15305 موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي-تهران 8 زن و مرد  گرايش  مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني-شيوه آموزش محور
مجازي 15306 موسسه  غيرانتفاعي مجازي  نورطوبي-تهران 5 زن و مرد  گرايش  مديريت مالي-شيوه آموزش محور
 
اطلاعات بيشتر:
وبسايت مرجع مديريت اجرايي وmba  www.اجرايي.com

 

 
 

 

تعداد مشاهده:  2476
 
نظرات
نام:    
ایمیل:     
وب سايت:    
نظر:    
ایمیل من نمايان باشد  
 
  
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز